Als zelfstandige je inkomen verzekeren met gewaarborgd inkomen

13/08/2021 | Jorden Vranken

Ook als zelfstandige kan je tijdelijk of zelfs blijvend uitvallen door ziekte of na een ongeval. Wanneer je in loonverband werkt, moet je je hier meestal minder zorgen over maken. Maar als zelfstandige zorgt dit voor financiële onzekerheid.

Sinds 1 juli 2019 heb je als zelfstandige onmiddellijk recht op een uitkering. Dit op voorwaarde dat je minstens 8 dagen op rij ‘ziek’ bent en dit bewezen is door een geneesheer. Vanaf dat moment keert het ziekenfonds jou per dag tussen 38 en 62 euro uit. Maar in de meeste gevallen is dit niet voldoende om de vaste kosten te kunnen blijven betalen.

De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor een maandelijks vervangingsinkomen bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Geen overbodige luxe dus, wanneer je jouw inkomen wil beschermen.

 • Je beslist zelf hoe het vervangingsinkomen berekend wordt
 • Premies 100% fiscaal aftrekbaar*
 • Meestal voordeliger wanneer het gekoppeld wordt aan een pensioencontract

Voor wie? Elke zelfstandige!

Voor elke zelfstandige is het gewaarborgd inkomen een must. Het risico dat je door tijdelijke of misschien zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid in een financiële krater zou belanden, wil je niet lopen.

Aan het onderschrijven van deze verzekering zijn er enkele voorwaarden verbonden. Zo mag je niet ouder zijn dan 55 jaar bij het afsluiten van deze dekking. Een bijkomend voordeel is dat hoe jonger je bent, hoe lager je premie zal zijn.

Daarnaast kan je maximum 80% van jouw bruto jaarinkomen verzekeren. Weet wel, als dit meer is dan je bruto-inkomen min de tussenkomst van de sociale zekerheid dat dit premieverschil fiscaal verworpen zou kunnen worden.

Voorbeeld: Bakker Bart verdient 3000 euro bruto per maand. Hij kiest ervoor om zich voor 80% te verzekeren. Dan zal hij bij arbeidsongeschiktheid 2400 euro maandelijks uitgekeerd krijgen. De uitkering is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, deze bedraagt 22,20%.

De premie hangt af van:

 • Jouw leeftijd op het moment van het onderschrijven
 • Het bedrag dat je wil beschermen bij ongeschiktheid
 • De wachttijd
 • Je rentetype (je kan ervoor kiezen om de uitkering constant te houden, te laten klimmen na schade of elk jaar te laten indexeren)
 • Eventueel een bijkomende overlijdensdekking en/of terugbetaling van de premies

Je inkomen en dus ook jouw gezin beschermen?
Neem zeker contact op met onze business experts!


* Indien voldaan aan de 100% regel. Je mag namelijk niet meer verzekeren dan je huidige bruto jaarloon min de tussenkomst van de sociale zekerheid.

Meer Nieuws

 • Compensatieregeling voor jouw terugdraaiende meter?

  Meer weten
 • De fietsverzekering, bescherm jouw fiets bij schade of diefstal

  Meer weten
© Vandeput - Lintermans 2022 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid