Uitvaartverzekering

Heeft u als eens een sterfgeval meegemaakt in de naaste familie? Dan weet u zeker welke voordelen een uitvaartverzekering voor u nabestaanden kan betekenen.

Een uitvaartverzekering richt zich op drie grote aspecten, namelijk:

verz

Iedereen is zeker dat het risico bestaat om te overlijden, waarom dan niet denken aan uw nabestaanden?  Door het risico te voorzien en een uitvaartverzekering af te sluiten doet u een financieel voordeel en neemt u de zorg weg voor uw nabestaanden. U ontneemt de naaste familie de lasten en organisatie die bij een overlijden komen kijken.