Pensioensparen

Denkt u dat uw wettelijk pensioen zal volstaan om rustig van de oudere dag te genieten? Ook rijst de vraagt of de staat de pensioenen wel zal kunnen blijven betalen binnen het huidige repartitiesysteem. Dit systeem houdt in dat de bijdragen die loontrekkenden en zelfstandigen nu betalen ook nu gebruikt worden om de pensioenen uit te betalen aan de huidige gepensioneerden.

Doorgaans volstaat het wettelijk pensioen niet en dient men aan pensioensparen te doen als een extraatje voor later.

Een extra voordeel aan het pensioensparen is dat het fiscaal aftrekbaar is aan 30 procent. In het inkomstenjaar 2014 bedraagt het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor de fiscale aftrek 950 euro per jaar.

Zo ziet u dat er haast geen redenen zijn om niet aan pensioensparen te doen. Wij bieden u zowel de mogelijkheid om aan pensioensparen te doen via het bank- of verzekeringskanaal.