Hospitalisatieverzekering

Waarom een hospitalisatieverzekering? Heeft u al eens nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn bij het niet bezitten over een hospitalisatieverzekering? Uw ziekenfonds dekt verre van alle kosten, ziekenhuisfacturen kunnen namelijk hoog oplopen waaraan u en uw gezin en enorme financiële kater kunnen overhouden. Gelukkig biedt een hospitalisatieverzekering hier een goede oplossing.

Om een hospitalisatieverzekering af te sluiten zal er een maximale leeftijd tot toetreding opgelegd worden, namelijk 65 of 69 jaar. Doorgaans wordt u gevraagd een medische vragenlijst in te vullen waarbij met vooraf bestaande medische toestand rekening zal gehouden worden.

Het is ook mogelijk om toe te treden tot de hospitalisatieverzekering via een collectieve polis (bijvoorbeeld via uw werkgever).

Een hospitalisatieverzekering kent als belangrijkste waarborgen:

Uiteraard is elke hospitalisatieverzekering iets anders waardoor een grondige analyse noodzakelijk is om te voldoen aan uw behoeften.

Hospitalisatie – AGCARE

Een hospitalisatie in België?
*Met een medi-assistance kaart : www.mediassistance.be
of  bel het nummer op uw kaartje 078/15 50 22

* Zonder medi-assistance kaart : download de documenten voor de schadeaangifte
schademelding / medisch getuigschrift

Een hospitalisatie in het buitenland?
bel binnen de 24u op  +32(0)78151170