Brandverzekering

Een brandverzekering  lijkt u waarschijnlijk een normale zaak, toch is deze verzekering niet wettelijk verplicht. Waarom dan toch een brandverzekering afsluiten? De jaarlijkse premie die u dient te betalen voor een brandverzekering weegt niet op tegen het verlies dat u kunt lijden na een brand, een ernstige waterschade of een storm.

Dit geldt niet alleen als eigenaar van een gebouw maar ook als huurder. Zeer vaak horen wij de fout “Het gebouw is niet van mij, dus moet ik het niet verzekeren”. Als u een gebouw huurt of gebruikt is er altijd een vermoeden van fout van de huurder.

Een brandverzekering dekt ook veel meer dan brand alleen. Zo zijn ook schadegevallen als gevolg van storm, hagel, waterschade, glasbreuk en de burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw.

De waarborgen van een brandverzekering kunnen als volgt omschreven worden:

Het is zeer belangrijk om binnen een brandverzekering onderverzekering te voorkomen. Onderverzekering wil zeggen dat de verzekerde kapitalen die u hebt opgegeven te laag geschat zijn. Dit doet u best door de herbouwwaarde te verzekeren van de woning indien u eigenaar bent. Bent u daarentegen huurder van de woning dient u zich te verzekeren voor de werkelijke waarde. Voor uw inboedel moet u rekenen in vervangingswaarde.

Wanneer u kiest voor het systeem van eerste risico of plaatsensysteem zal er geen toepassing plaatsvinden van de evenredigheidsregel.