Ongevallenverzekering

Persoonlijke ongevallenverzekering

Hebt u al wel eens een ongeval meegemaakt in uw privéleven waarbij u letselschade oploopt? Meestal blijft het wel bij enkele schrammen en builen maar soms kunnen de gevolgen heel wat ernstiger zijn. In dergelijke situaties kan het nuttig zijn om over een verzekering te beschikken die deze letselschade vergoedt. Een ongeval in de privésfeer kan namelijk grote gevolgen hebben op uw financiële situatie. Denk alleen maar al aan het feit dat er geen aansprakelijke partij zou zijn om u te vergoeden, dan moet u zelf opdraaien voor alle gevolgen.

Om van een ongeval te kunnen spreken moet men rekening houden met de definitie, deze laatste luidt: een ongeval is een plotse, ongewenste en onopzettelijke gebeurtenis, veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden, met een uitwendige oorzaak , die aanleiding geeft tot het ontstaan van schade of letsels, bij zichzelf en/of bij een andere persoon.

Denkt u dat dergelijke verzekering niets voor u is? Wel houdt dan even de volgende situaties in de gaten:

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die u dient af te sluiten voor uw personeel. Als werkgever staat u in voor het beroepsrisico van uw werknemer. In de arbeidsongevallenverzekering spreekt men van een arbeidsongeval en van een arbeidswegongeval. Het verschil tussen beiden vindt u hieronder.

Een arbeidsongeval is ieder ongeval dat uw werknemer voorheeft tijdens en door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt.

Een arbeidswegongeval is een ongeval onder de weg van en naar het werk. Dit is het normale traject dat uw werknemer moet afleggen om zich van zijn of haar verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij of zij werkt, en omgekeerd. Het normale traject aanvaard ook noodzakelijke en redelijkerwijs te rechtvaardigen omwegen.

Hier dient u ook rekening te houden met uw huispersoneel. Huispersoneel is iedereen die u helpt in uw gezinshuishouden. Om deze verzekering af te sluiten dient uw huispersoneel zelfs niet ingeschreven zijn. Er bestaat een wetgeving die zegt dat u geen RSZ dient te betalen op het loon indien uw huispersoneel nooit meer dan 4 uur per dag bij u werkt en in totaal niet meer dan 24 uur per week.