Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid dekt u niet alleen in geval van schade die u hebt berokkend aan derden maar ook de schade die niet rechtstreeks het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf.

Een voorbeeld hiervan is dat u verzekerd bent voor de schade die u veroorzaakt door intellectuele denken en handelen in het kader van je activiteit.

Deze verzekering richt zich voornamelijk naar beoefenaars van medisch of paramedische beroepen, immobiliënagenten, reisagentschappen en wegvervoerders.