BA onderneming

BA Uitbating

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden door goederen of personen die de klant inzet tijdens zijn activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat u een vaas omver loopt bij een van uw klanten.

De Ba Uitbating voorziet ook in een dekking bij schade door:

* Onderaannemers;

* Geleend of gehuurd personeel;

* Brand, vuur, water, rook en ontploffing;

* Vervuiling en burenhinder;

* …

BA Na levering

De Burgerlijke Aansprakelijkheid na levering dekt de schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na de uitvoering ervan.

BA Toevertrouwd goed

De Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade aan goederen die u werden toevertrouwd een uw klant om eraan te werken of om er een advies of dienst voor te verlenen.