Kredieten

De kapitaalbehoeften van uw zaak fluctueren, naargelang de behoeften en wensen van uw zaak bieden we u verschillende kredietformules aan. Van kaskredieten en kredieten op korte termijn tot investeringskredieten op lange termijn of leasing.

Ook voor factoring, met voorschotten op de betaling van de facturen door uw klanten, of spreiding van de voorafbetalingen voor belastingen, vakantiegelden en eindejaarspremies over 1 jaar kunt u bij ons terecht.

Een bedrijf kopen of verkopen? Bepaalde overheidssteun aanvragen of uw kredieten fiscaal optimaliseren? Wij zijn ermee vertrouwd. Desgevallend doen we beroep op specialisten binnen onze bank.

Startende zelfstandigen of ondernemingen kunnen hieronder een leidraad vinden voor hun businessplan.

Let op: lenen kost ook geld